Abstrakt – Robin McWilliam

Společné konzultace = rovnost
Lékařský model = nerovnost

Robin McWilliam

Jak pracují odborníci v oblasti rané péče (od narození do 5 let) s rodinami a dalšími pečovateli, jako jsou učitelé? V tomto příspěvku navrhujeme, aby způsob, jakým odborníci mluví, jednají a identifikují sami sebe, měl vliv na jejich postoj vůči pečujícím osobám. Podíváme se na ovlivňující faktory a poté na dopady na rovnost. Vzhledem k tomu, že většina pracovníků rané péče od narození do 5 let v USA a v Evropě jsou běloši, avšak rodiny a učitelé představují různé rasy a etnické skupiny, je nebezpečí systémového rasismu stále přítomno. Ve vztahu profesionál-pečovatel, kdy první je odborníkem a druhý klientem, je riziko posilování rasismu a kolonialismu reálné. Předpokládáme, že pověření mohou způsobit nerovnost. Nastal čas, aby se poradci rané péče (od narození do 5 let) věnovali odbornosti a umění spolupráce při konzultacích a vychovávali pečovatele. Důkazy podporující kvalitní interakce mezi pečovatelem a profesionálem pocházejí z oblastí jako je vedení ve vzdělávání, sociální spravedlnost a sociální podpora.