Marilyn Espe-Sherwindt

Konzultant pro EURLYAID a projekt TREES, Ohio

Marilyn Espe-Sherwindtová, PhD., se celou svou kariéru věnuje dětem v raném věku a začínala jako praktická pracovnice přímo s rodinami a jejich dětmi. Dr. Espe-Sherwindtová nedávno odešla do důchodu jako ředitelka Family Child Learning Center (FCLC), demonstračního, výzkumného a školicího centra v Akronské dětské nemocnici, které se zaměřuje výhradně na problematiku malých dětí s postižením a jejich rodin. Řídila řadu demonstračních projektů financovaných z federálních a státních zdrojů, projektů zaměřených na přípravu personálu a osvětovou činnost a působila jako externí hodnotitelka dalších projektů. Její výzkumné publikace, prezentace a semináře se zaměřují na spolupráci, postupy zaměřené na rodinu, zapojení rodiny, implementační vědu, včasnou identifikaci a intervenci poruch autistického spektra a využívání technologií k poskytování služeb a podpory v oblasti včasné intervence. Dr. Espe-Sherwindtová působila jako odborná asistentka na University of Cincinnati, University of Southern California, Kent State University a University of Minho v portugalské Braze. V současné době se s oblibou věnuje roli konzultantky pro Eurlyaid a pro ohijský projekt TREES (Tools and Resources for Engaging, Empowering and Supporting Families).