Michael J. Guralnick

University of Washington

Je ředitelem Center on Human Development and Disability a profesorem psychologie a pediatrie na Washingtonské univerzitě. Řídil řadu výzkumných, odborně vzdělávacích a rozvojových projektů v oblasti vývoje dítěte a intervence v raném dětství se zvláštním zájmem o účinnost programů rané péče, sociální kompetence související s vrstevníky a inkluzi v raném dětství. Publikoval více než 150 článků a knih pokrývajících řadu témat a oborů. Jeho hlavní výzkum zahrnuje klinickou studii zaměřenou na účinnost komplexního programu rané péče, kde hrála roli především vrstevnická podpora malých dětí s vývojovým opožděním. Předmětem zkoumání byly faktory ovlivňující vrstevnické interakce a vrstevnické sociální sítě u dětí s Downovým syndromem. Jeho současné projekty se soustředí na další rozvoj a aplikaci vývojového systému (Developmental Systems Approach) v rané péči a na mezinárodní aktivity směřující k integraci výzkumu a praxe v oblasti rané péče. Je zakladatelem a předsedou International Society on Early Intervention.