Robin McWilliam

Alabama University

Robin McWilliam je profesorem speciální pedagogiky raného dětství na University of Alabama, kde založil a řídí the Evidence-based International Early Intervention Office. Je také zakladatelem a vedoucím skupiny The RAM Group skládající se z odborníků z celého světa, kteří využívají The Routines-Based Model. Model založený na rutinách nabourává tradiční lékařské, vzdělávací a rehabilitační přístupy k rané intervenci u dětí ve věku 0–5 let a nahrazuje je postupy navrženými tak, aby budovaly kapacitu přirozených pečovatelů o dítě a podporovaly fungování a zapojení dítěte v přirozeném prostředí a s přirozenými zdroji. Dr. McWilliam je autorem nebo spoluautorem 88 recenzovaných článků a 10 knih.