Anna Kučerová & Martina Péčová

Vedoucí sociální služby, Centrum pro dětský sluch Tamtam & Vedoucí sociální služby, Centrum pro dětský sluch Tamtam

Mgr. Anna Kučerová, Ph.D.
Anna Kučerová vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracuje v nestátní neziskové organizaci Centrum pro dětský sluch Tamtam jako vedoucí sociální služby Raná péče Morava a Slezsko. Ta zajišťuje Ta zajišťuje každoročně terénní službu rané péče přibližně 170 rodinám z celé Moravy a Slezska.

Mgr. Martina Péčová
Martina Péčová vystudovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor Speciální pedagogika. Několik let pracovala jako pedagožka ve speciální škole a v soukromé logopedické poradně. Nyní pracuje v obecně prospěšné společnosti Centrum pro dětský sluch Tamtam jako vedoucí sociální služby Raná péče Čechy. Ta zajišťuje každoročně terénní službu rané péče přibližně 170 rodinám na území devíti českých krajů ČR.