Eva Pavlová

citace z její zdravice

    Po zvolení mého manžela prezidentem jsem si předsevzala, že se budu zastávat zvlášť zranitelných skupin našich obyvatel. Že budu upozorňovat na témata, která je trápí, a veřejně se jich zastávat. Děti s hendikepem a jejich rodiny považuji za ty nejpotřebnější. S potěšením vidím, kolik odborníků i rodičů se zde sešlo, aby sdíleli své cenné zkušenosti. Přeji vám, abyste tu našli nejen informace a podněty, které potřebujete, ale také povzbuzení a pocit, že v tom nejste sami. Organizátorům přeji hladký průběh konference a všem přítomným užitečně strávený čas. Moc Vám děkuji za vaši práci a nesmírně si toho vážím. Děkuji.