Jana Čelůstková & Bohumila Linzerová

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s.

Jana vystudovala Sociální pedagogiku na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na pozici poradce rané péče v EDUCO pracuje již od roku 2006. Od roku 2018 plní také funkci metodika střediska. Je konzultantkou a školitelkou Programu Portage, který při své práci využívá více než 27 let. Pracuje s dětmi s kombinovaným postižením, vrozenými vadami či vzácným onemocněním, dětmi s Downovým syndromem až po děti s poruchou autistického spektra. Děti s autismem jsou pro ni svou výjimečností velkou výzvou a vedou ji k tomu dále rozšiřovat svoji odbornost. Při práci s klienty vidí jako důležité pro obě strany vytvoření kvalitního vztahu založeného na důvěře, bezpečí a optimismu.

BOHUMILA LINZEROVÁ
máma dvou dětí se specifickými potřebami

Bohumila Linzerová spolu s manželem Petrem vychovávají tři děti, z nichž dvě mají specifické potřeby – Vojta (13 let) a Štěpán (10 let).
Před narozením synů pracovala jako zdravotní sestra na JIP jak chirurgických, tak interních oborů, dále v laserovém léčebném centru a také ordinaci praktického lékaře.

Po zjištění odlišností syna a stanovení diagnózy se snažila co nejvíce vzdělávat a orientovat v oblasti problematiky PAS. Absolvovala studium na UPOL – speciální pedagogika – intervence – raný věk. V rámci praxí se obeznámila s činností RP a náplní práce poradkyň RP. Spolu s několika maminkami dětí se specifickými potřebami založila svépomocnou rodičovskou skupinu, kterou významně podporuje a zaštiťuje raná péče EDUCO.

Snaží se v rámci podpůrné rodičovské skupiny, i mimo ní, podporovat a pomáhat rodinám s dětmi s PAS. Přičemž její hlavní myšlenka, kterou se snaží předat rodinám je, že jejich svět přiřazením diagnózy nekončí, ba naopak. Jejich životy budou jistě jiné, ale neznamená to, že horší. Uvědomíte si krásu a hodnotu malých radostí a zázraků.

Mezi její záliby a radosti mimo rodiny patří výlety, cestování, filmy.