Mahulena Exnerová

Prim. MUDr. Dětské oddělení a DIOP nemocnice Hořovice, Cesta domů z.ú., Klinika paliativní medicíny 1.LF UK Praha