Přemysl Mikoláš

psycholog a psychoterapeut

Mgr. Přemysl Mikoláš je psychologem a psychoterapeutem, řádným člen České asociace pro psychoterapii. Od r. 2006 pracuje téměř výhradně v oblasti poruch autistického spektra. Pohlíží na problematiku PAS v kontextu celé rodiny, pracuje s dětmi, individuálně s rodiči, vede rodičovské skupiny i skupiny prarodičů, skupinu pro muže. Účastní se pobytových akcí pro tyto rodiny v České republice. Spolupracuje se spolkem ADAM –autistické děti a my, z.s., Střediskem rané péče EDUCO Zlín, Centrum LIRA, z.s. Liberec.
Pracuje zároveň jako psycholog a psychoterapeut v Dětském domově se školou pro děti a dospívající s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou v Těrlicku.
Za práci s dospívajícími chlapci z tohoto zařízení a jejich seberealizaci v roli asistentů dětí s PAS při sportovních kroužcích obdržel v r. 2017 cenu Gratias Tibi nadace Člověk v tísni a v roce 2022 byli finalisté za tutéž aktivitu. Cena byla udělena za pomoc dospívajících chlapců dětem s PAS.
Rovněž pracuje jako psycholog a psychoterapeut v Autis Centrum, o.p.s. České Budějovice, kde formou individuálních a skupinových konzultací podporuje ranou péči, sociální aktivizační službu a týdenní stacionář pro klienty s poruchami autistického spektra a mentálním postižením.
Spolupracuje s autorkou metody O.T.A. Romanou Straussovou od r. 2009 v rámci podpory rodin a poradkyň rané péče v kontextu Transformační systemické terapii dle Virginie Satirové, účastní se pobytů Centra Terapie Autismus pro rodiče.