Vojtech Regec

Děkan Univerzita Palackého v Olomouci

  • Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouci
  • Docent Institutu speciálněpedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci
  • Garant bakalářského studijního programu Speciální pedagogika – včasná intervence
  • Specialista na webovou přístupnost při Únii nevidomých a slabozrakých Slovenska
  • Člen expertní skupiny WADEX (Web Accessibility Directive)
  • Člen pracovní skupiny pro standardy v dostupnosti (Ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatiky Slovenské republiky)

  V současné době působí jako děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a jako docent na Institutu speciálněpedagogických studií.
  Je garantem bakalářského studijního programu Speciální pedagogika – Raná intervence. Specializuje se na oblast inkluzivního vzdělávání a digitální dostupnosti. V rámci výzkumné činnosti se zabývá implementací asistenčních technologií pro jedince se speciálními potřebami.

  Ocenění
  • Cena 2018 za mimořádný přínos v oblasti informačních technologií. Zlatý hřeben. Bratislava. Slovensko.
  • Cena rektora 2017: Čestné uznání za hodnocení knihy. Univerzita Palackého v Olomouci.