Abstrakt – Magdaléna Kostelecká & Markéta Skalická

Různorodost podpory rodin v rámci rané péče

Markéta Skalická, Magdaléna Kostelecká

EDA  poskytuje podporu rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Základem naší služby je heterogenní tým odborníků,  služba tak probíhá v několika rovinách.

Nabízíme psychologickou pomoc pro rodiče, podporu rozvoje zrakového vnímání a nácvik kompenzačních dovedností, včetně řešení centrálních poruch zrakového vnímání, poradenství k pohybovému rozvoji dítěte, sociální poradenství a podporu při hledání asistivních technologií a rehabilitačních pomůcek. Naším posláním je i mezioborová spolupráce s odborníky z návazných oborů. Rodiče mohou využít doprovodu do odborných ambulancí a předškolních zařízení.

Nedílnou součástí naší odborné činnosti je i vývoj speciálních aplikací EDA PLAY.