Abstrakt – Pavel Rozsíval

Spolupráce s různými poskytovateli zdravotní péče při dlouhodobé paliativní péči – naše zkušenosti

Pavel Rozsíval

My ve společnosti Energia poskytujeme dlouhodobou paliativní péči rodinám s dětmi trpícími život omezujícími nebo život ohrožujícími nemocemi. Rádi bychom se podělili o naše zkušenosti se spoluprací s různými poskytovateli zdravotní péče, a to jak lůžkovými, tak ambulantními zařízeními včetně lékařů primární péče.