Abstrakt – Petra Hálková & Petra Navrátilová

Včasná podpora zraku – základní předpoklad správného vývoje novorozence a kojence

Navrátilová Petra

Petra Hálková

V období zejména prvních měsíců po narození přijímá dítě informace z okolí ze 75 procent zrakem jako dominantním smyslem. Novorozené miminko, které vstoupilo na svět za zcela fyziologických podmínek, obklopené přijímajícími rodiči v běžném smyslu vybavenými rodičovskými kompetencemi a obvyklým prostředím, zajišťuje pro sebe kvalitní stimulaci zraku už jen tím, že se v bdělém stavu rozhlíží po světě okolo a pomocí celého zrakového aparátu ho poznává. Dítě s prematuriou, pre/peri/postnatálními obtížemi či přidruženým onemocněním má poznávání světa ztíženo a na řadu přichází cílená stimulace zraku a podpora celkového psychomotorického vývoje dítěte, nastavená dle aktuální úrovně dítěte a potřeb rozvoje konkrétních funkcí. Budeme se věnovat specifikům nastavení zrakové stimulace a funkčního vyšetření zraku u předčasně narozených dětí v rámci služby rané péče ve Společnosti pro ranou péči.