Abstrakt – Sylvie Stretti

Terapeutická práce s pozůstalými v rámci nemocniční paliativní péče ve FN Motol

Sylvie Stretti

Pozůstalostní péči nabízí Tým podpůrné péče ve Fakultní nemocnici v Motole všem rodinám, kde zemřelo dítě, o které tým pečoval. Péče je nabízena nejen rodičům, ale také sourozencům a dalším pozůstalým, a to v rozsahu 13 měsíců od úmrtí dětského pacienta. Přednáška představí způsob poskytování pozůstalostní péče motolským týmem, způsob zapojení jednotlivých profesí a základní principy terapeutické práce s pozůstalými.