Barbora Vágnerová

Nadace rodiny Vlčkových

    Děkujeme celému týmu Společnosti rané péče za organizaci konference EURLYAID světového formátu a Jitce Barlové zejména za její práci na celé konferenci a výběru více než přínosných témat. Řada momentů nás dojala, dozvěděli jsme se spoustu nových informací a vedle toho měli možnost promluvit s kolegy a také poznat další skvělé lidi oddané své profesi.
    Za Nadaci rodiny Vlčkových jsme velmi rádi podpořili celý blok o dětské paliativní péči, který obsahově skvěle připravila Jitka Kosíková. Děkujeme všem řečníkům, kteří se pomocí kazuistik snažili přiblížit specifika jejich práce, a především poukázat na situaci rodin, jejichž dítě onemocnělo život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním.