Magdaléna Kostelecká & Markéta Skalická

Poradkyně rané péče & Zraková terapeutka, metodička pro rozvoj zrakového vnímání