Terezie Hradilková

    Vystudovala speciální pedagogiku na UK v Praze. Profesní kariéru působí v sociálních službách.
    Od roku 1989 do roku 2010 se věnovala zakládání a rozvoji terénní sociální služby raná péče, kde pracovala jako poradkyně, metodička a později ředitelka celostátní organizace rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením. Podílela se na první celostátní analýze situace rané péče v ČR. S kolektivem spoluautorek vydala publikaci Praxe a metody rané péče v ČR, kde shrnula současnou praxi a expertízu sociálního modelu rané péče provozovaného v ČR.
    Podílela se na vzniku Asociace pracovníků v rané péči v ČR a působila při zakládání center rané péče na Slovensku, v Bulharsku, Turecku a Kosovu.
    Od roku 2010 se zabývá systémem a řízením změn v sociálních službách, konkrétně deinstitucionalizací. Je předsedkyní střešní organizace Jednota pro deinstitucionalizaci. Pracovala v projektu MPSV Národní centrum podpory transformace a v projektu MHMP Transformace systému péče o Pražany. Předsedou vlády byla v roce 2022 jmenována členkou Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. Získala osobní stipendium ASHOKA.