Tim Moore

The Royal Children´s Hospital, Melbourne

Tim Moore je vzděláním dětský psycholog. Působí jako seniorní výzkumný pracovník v Centre for Community Child Health (CCCH) v Murdoch Children’s Research Institute v Melbourne. Vede malý tým zodpovědný za monitorování, revizi a syntézu výzkumné literatury týkající se široké škály témat zaměřených na vývoj dítěte, fungování rodiny a systém služeb pro dítě a rodinu. Je hlavním autorem četných recenzí, zpráv a politických přehledů CCCH, z nichž mnohé měly významný dopad na utváření praxe a právního rámce péče o dítě s hendikepem  na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Před nástupem do CCCH pracoval jako vzdělávací a vývojový psycholog v různých prostředích, včetně center rané péče pro malé děti s vývojovým postižením a jejich rodiny. Na vnitrostátní úrovni se pak ujal vedoucí role při utváření právního, teoretického a vzdělávacího rámce v oblasti rané intervence v dětství.