Abstrakt – Ana Maria Serrano & Noor van Loen

Příprava na zvuk jazzu…

Ana Maria Serrano & Noor van Loen, Eurlyaid

Cílem této prezentace je představit práci Eurlyaid v posledních letech na postupech rané intervence (ECI) založené na důkazech ze zemí východní Evropy a střední Asie (Srbsko, Ukrajina, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Černá Hora), Tádžikistán a Kyrgyzstán), které probíhaly s podporou organizací jako UNICEF, Open Society Foundation a Velux Foundation.

Právo na kvalitní ranou péči (ECI) je uznáváno UNCRPD, UNCRC, EPSR a SDGs. Navzdory určitému pozitivnímu vývoji je dostupnost a přístupnost kvalitních programů rané péče v EU i nadále problémem, částečně kvůli koexistenci „zděděných“ klinických a rehabilitačních přístupů, stejně jako nedostatečné mezioborové koordinaci, především mezi sociálním, zdravotním a školským systémem.

Dále se prezentace věnuje profesnímu rozvoji s cílem zajistit kvalifikované odborníky, kteří chápou ranou péči jako obor založený na vědeckých důkazech a vnímají jeho klíčové prvky pro zajištění poskytování služby, která působí systémově a je zaměřená na rodinu.

Aby děti dosahovaly lepších pokroků, je nutné, aby profesionálové v rané péči byli odborně kvalifikovaní a měli citlivé přístupy a znalosti o podpoře rodin a pečovatelů jako zprostředkovatelů vývoje dítěte.