Abstrakt – Erika Tichá & Vladislav Matej

Slovensko na ceste k medzirezortnej spolupráci v podpore rodín s deťmi so znevýhodnením v ranom detstve.

Matej Vladislav, PhD. – Erika Tichá, PhD

 

Potenciál služieb včasnej intervencie je možné využiť v plnej miere, len ak intervencie v jednotlivých rezortoch na seba nadväzujú, sú komplementárne a najmä nie sú vo hodnotovom protirečení.

Ako sa môže cítiť rodič dieťaťa so znevýhodnením, ak v zdravotníckom prostredí je vmanévrovaný do úplnej závislosti na odporučení lekára, v prostredí školstva mu dieťa „opravujú“ špeciálni pedagógovia za zatvorenými dvermi ambulancie

a v sociálnej službe včasnej intervencie rodičovi ponúkajú partnerský vzťah.

Je možné posúvať služby včasnej intervencie k reálnej medzirezortnej spolupráci?

Čo si takýto proces vyžaduje na systémovej úrovni?