Abstrakt – Denise Luscombe

Terapie, když spíte!

Denise Luscombe

Posturální péče: Přístup zaměřený na rodinu pro děti s tělesným postižením. Workshop pro rodiče a odborníky