Abstrakt – Irena Lintnerová

Spolupráce mezi sociálními a zdravotnickými službami.

Irena Lintnerová

Představení spolupráce poskytovatelů z oblasti sociálních služeb a vzdělávání s poskytovateli specializované paliativní a hospicové péče v Centru Kaňka. V centru zájmu je dítě s život limitující nebo ohrožující diagnózou a jeho rodina. Společná kooperace probíhá v duchu principů ucelené rehabilitace tak, aby maximum podpory, informací a péče rodiny s těmito dětmi získali tzv. „pod jednou střechou“, ve známém prostředí, odkud je koordinována další, návazná péče.