Ana Maria Serrano & Noor van Loen

docentka, Institute of Education (IE), výzkumná pracovnice v Center of Research in Child Studies (CIEC), University of Minho, Portugalsko & Eurlyaid finanční manager

ANA MARIA SERRANO – docentka, Institute of Education (IE), výzkumná pracovnice
v the Center of Research in Child Studies (CIEC), University of Minho, Portugalsko.
Vystudovala psychologii na Univerzitě v Coimbře. Má magisterský titul v Early
Intervence z University of Cincinnati, USA, jako Fulbrightův stipendista. Doktorský titul získala v oblasti vývoje dítěte na katedře Speciální pedagogiky na Institute for Child Studies at the University of Minho. Působí jako vedoucí katedry pedagogické psychologie a speciální pedagogiky.
Je členkou portugalské Národní asociace pro včasnou intervenci (ANIP). Podílela se na vzniku magisterského vzdělávacího program v rané péči (ECI) v roce 2000 na University of Minho, jeden z prvních magisterských programů pro výcvik profesionálů v rané péči v Portugalsku.
Je prezidentkou Evropské asociace pro včasnou intervenci – EURLYAID a členem představenstva Mezinárodní asociace pro ranou péči ISEI. Je součástí dozorčího podvýboru SNIPI (National Early Intervention System) North Subcommittee’s Supervision Nucleus.

Noor van Loen
V roce 1988 se stala členem nizozemské rodičovské organizace BOSK a od roku 1994 zástupkyní této organizace v Eurlyaid. Bosk byl jedním ze zakladatelů Eurlyaid. Bosk již od roku 2018 neexistuje.
Od října 2012 člen představenstva Eurlyaid a pokladník od března 2014.
V roce 1988 dokončila studium v magisterském oboru sociální práce. Vedle pozice sociální pracovnice pracovala i jako a manažer: v rámci nizozemské probační služby pro osoby se závislostmi 10 let, v organizaci pro sociální práci, rehabilitačním centru pro děti a posledních 20 let před odchodem do důchodu v roce 2018 v oblasti probace.
Posledních 15 let věnovala zvláštní pozornost lidem s kognitivním postižením. Také pracovala tři roky jako koordinátor pro 3 severní provincie v Holandsku vyvíjející specifickou metodu práce s podezřelými a s obětmi domácího násilí.
Jako zástupce rodičů iniciovala a účastnila se:
– Nizozemská konference BOSK-Eurlyaid 2006 a v rámci této konference zahájení nizozemského národního projektu o včasné intervenci
– V průběhu let jsem byl členem několika národních a regionálních výborů pro řízení projektů v oblasti rané péče
– Účast na výzkumných projektech
– Vyučovala na univerzitách pro studenty neuropsychologie, studenty fyzioterapie a rané intervence v rámci jejich přípravy, aby se stali specialisty pro podporu dětí a jejich rodin.
– Byla spoluautorem a editorem knihy (v holandštině) o hemiplegii, kterou vydalo nakladatelství BOSK v roce 2005
– Prezentuje na (mezi)národních konferencích, setkáních a workshopech.

Můj syn byl můj učitel. A to dobrý.
I nadále obhajuji a pracuji na udržení spolupráce mezi rodinami a odborníky a podněcuji pokračující evropskou a mezinárodní spolupráci: dlužíme to dětem, jejich rodinám a našim společnostem.