Denise Luscombe

Dětská fyzioterapeutka

Dětská fyzioterapeutka, která více než 30 let působí v oboru pediatrie, a rané péče u dětí se zdravotním postižením. Zajímá se především o téma péče o posturální system dětí a osvědčené postupy v praxis rané péče. Využívá zejména metodu koučování a preferuje model rané péče založený na rutinách. Ve své praxis vnímá důležitost rodinných vztahů a interakcí.

V současné době působí jako ředitel institute pro posturální péče v Austrálii, je členkou správní rady PRECI (Profesionálové a výzkumní pracovníci v rané péči) a je zaměstnána jako zástupce ředitele pobočky Centra služeb pro rané dětství v NDIA.

Je spoluautorem kapitoly v „Raná péče – Práce s rodinami malých dětí se speciálními potřebami“ (2017) Editoři: Carl Dunst a Hanan Sukkar. V současné době se podílí navypracování systematického přehledu o účinnosti intervence založené na kontextu v raném dětství.

Na národní i mezinárodní úrovni prezentovala osvědčené postupy a spolupracoval s profesionály a pečovateli (vyškolenými i neškolenými) na implementaci posturální péče pro děti s tělesným postižením a také na osvědčených postupech intervence v raném dětství v Petrohradu, Rusku a na Ukrajině.